İSG nedir? Doğru bir kavram mı?

İSG nedir? Doğru bir kavram mı?

Çoğu zaman hayatımızda kısaltmaları kullanmaktayız. Devlet dairelerinde, internette arama yaparken, kendi aramızda sohbet ederken gibi bir dizi örnek vermek mümkündür. İSG; İş sağlığı ve güvenliği kısaltması olarak zihinlerimizde yer etmeye başladı. İşverenlerin sık duyduğu bir kısaltma olan İSG-Katip sistemi, yani ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı’ olarak duydukları bir kısaltmadır. Bugün temel isg eğitimi varmış, genel isg kurallarını okudun mu gibi cümleler işletmelerimizde mavi yakadan tutun, beyaz yakaya kadar herkes tarafından telaffuz edilen bir kısaltma olarak yer etmeye başladı. Hatta iş güvenliği uzmanlarına dahi İSG Uzmanı olarak kısaltmaları kullanmaktayız.

            İş sağlığı ve güvenliğine baktığınız zaman isg ’yi doğru bir kısaltma olarak tanımlayabiliriz. Fakat İSG Uzmanı yanlış bir kavram olarak kullanılmaktadır. İGU kısaltması biraz daha amacına uygun bir kavram, açılımını yaparsak ‘İş Güvenliği Uzmanı’ tam olarak karşılık vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı diye bir kavram, ne 6331 sayılı kanunda nede kanuna bağlı yönetmeliklerde yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğini birbirinden ayıramasak da iş sağlığı, işyeri hekimi ve işyeri hemşirelerini tarif ederken, iş güvenliği ise uzmanları ifade etmektedir. Sağlık ve teknik konuların ayrıldığı tek yer burasıdır. Birbirinden ayrılmayan bir ekip olarak düşünülen bu profesyoneller sahada farklı sorumluluklara sahip fakat aynı amaç için çalışan bir ekip olarak düşünülmelidir. Kavram karmaşaları her işte olduğu gibi burada da karşımıza çıkmaktadır.

Ama tabii ki de amacımız bir olduğu sürece bazı yanlışların çok önemi olmayabilir. Biz yine de İSG Uzmanı demeye devam edebiliriz. Genel İSG eğitimi aldın mı? Genel İSG Talimatlarını astın mı? gibi kavramlar ilerleyen dönemlerde daha sık karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Tanımlar ve kısaltmalara takılmadan, aynı amaç için çalışan (önce sağlık) aynı sloganı söyleyen işletmeler için önce İSG diyebiliriz.