SSS

Çalışanların kanunlar ile korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. Ülkemizde bu çalışmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayalı yönetmelikler ile yönetilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli bulunduran kuruluşlardır.

Yetkilendirildiği il ve bu ile komşu illerde faaliyette olan; en az 1 çalışanı bulunan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına hizmet verir.

Kurumunuz TEHLİKELİ veya ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alıyor ve en az 1 çalışanınız var ise Gözetim OSGB ’den hizmet almanız gereklidir.

Ayrıca 50 ve üzeri çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmeler de Gözetim OSGB ‘den hizmet almalıdır.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği, işletmenizin tehlike sınıfına bakılmaksızın; Risk Analizi, Acil Eylem Planı ve çalışanlarınızın İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini yetkilendirilmiş kurumlardan almalısınız. Aksi takdirde cezai yaptırımla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Gözetim OSGB olarak işletmeniz için gerekli tüm hizmetler tek çatı altında verilmektedir. Ceza bilgileri için tıklayınız.

Gözetim OSGB hizmet hesaplama tablosundaki bilgileri doldurarak, işletmenizdeki ihtiyacınızı hemen belirleyebilirsiniz.

Süre hesaplama tablosu için tıklayınız

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve işletmeyi temsil eden personellerce koordineli bir çalışma ile yapılır.

Bünyesinde İşyeri Hekimleri mevcut olduğundan işe giriş sağlık raporu alınabilir.

İş Güvenliği Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Hizmetlerimiz sayfamızdan bulabilirsiniz.

İş Güvenliği Hizmetleri ile ilgili detaylı bilgiyi Hizmetlerimiz sayfamızdan bulabilirsiniz.

50 ve üzeri çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ, en az 1 çalışanı bulunan TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmeler 1 OCAK 2014 tarihinden itibaren bu hizmetleri almaları zorunludur.

Kurumunuz TEHLİKELİ veya ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alıyor ve en az 1 çalışanınız var ise Gözetim OSGB ’den İşyeri Hekimi hizmeti almanız gereklidir.

Ayrıca 50 ve üzeri çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmeler de Gözetim OSGB ‘den İşyeri Hekimi hizmeti alınmalıdır.

Kurumunuz TEHLİKELİ veya ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alıyor ve en az 1 çalışanınız var ise Gözetim OSGB ’den İş Güvenliği Uzmanı hizmeti almanız gereklidir.

Ayrıca 50 ve üzeri çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan işletmeler de Gözetim OSGB ‘den İş Güvenliği Uzmanı hizmeti alınmalıdır.