Bursa Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Danışmanlarımız Sizi Arasın

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek için işletmelerde oluşturulması gereken patlamadan korunma dokümanı işverenler tarafından hazırlanmalıdır.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’ te geçen;

“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.

Patlamadan Korunma Dokümanı

  1. Tehlikeli / Tehlikesi Bölgelerin Belirlenmesi
  2. Tehlikeli Bölgelerin Sınırlarının Belirlenmesi
  3. Tehlikeli Bölgelerde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması

adımlarını kapsamaktadır.

Gözetim OSGB uzman kadrosu ile ÇASGEM tarafından sertifikalandırışmış iş güvenliği uzmanlarıyla işletmenizdeki patlayıcı ortamları kalitatif bir risk değerlendirmesi belirleyerek yukarıda tanımlanmış adımlarla sizlere yol göstermektedir. Bursa ve çevre illerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (OSGB) veren Gözetim OSGB, tüm Türkiye’ de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır. Patlamadan korunma dokümanıyla ilgili uzmanlarımızdan ücretsiz bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.


İlişkili Sözcükler; PKD, Bursa PKD, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanır, Patlayıcı Ortamlardan Korunma, Atex, Exproof, flameproof, Patlayıcı Ortamlar, PKD Hazırlama, PKD Firmaları, Kömür Tozu, Un Patlamaları, Yem Patlamaları, Akü Şarj İstasyonları Atex