Bursa OSGB

Danışmanlarımız Sizi Arasın

OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kavramı ilk olarak 27 Kasım 2010 tarihinde 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile hayata geçmiştir. Bu tarihe kadar 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri, bir çok tüzük ve yönetmelik ile yürütülürken; dünya standartlarını yakalamak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına daha da hız vermiştir.

Bu çalışmalar meyvelerini 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile daha sağlam temellere dayanılarak, ülkemizdeki tüm faaliyet sektörleri için sıfır kaza politikasının yönelmesi için bir araç haline gelmiştir. Bu araçlardan en önemlisi ile; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği OSGB kavramı ve beraberinde getirdiği İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli unvanlarıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendi standartlarını hizmet verdikleri yerlere iletecek firmaların standartlarını ve personel özelliklerini irdeleyerek, belirli bir başarı ve yeterlilik aramak sureti ile, kişileri ve kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet verebilecek kişiler ve kurumlar olmak üzere yetkilendirmeye başlamıştır.

Gözetim OSGB, Bursa iş güvenliği alanında, Ocak 2014'ten beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın OSGB standartlarını karşılaması dolayısı ile 1167 sayılı OSGB Yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. Öncelikli olarak kurulduğu il olan Bursa'da faaliyetlerine hızla başlamış ve geçen zaman içerisinde Bursa ve komşu illerde bir çok farklı sektörde verdiği kusursuz hizmetler ile Bursa'nın güvenilen OSGB’leri arasında yer almaktadır.