Bursa İşyeri Hekimi

Danışmanlarımız Sizi Arasın

İşyeri Hekimi

 

İş sağlığı ve güvenliğini iki ana kola ayırdığımızda; bir tarafta İş Güvenliği Uzmanları, diğer tarafta ise İşyeri Hekimleri tarafından üstlenilen sorumlulukların tek bir potada eritilmesi olarak özetleyebiliriz. Bu hususta; Bursa İş Güvenliği sektöründe hizmet veren OSGB’ler içerisinde, meslek hayatının büyük bir bölümünü işyeri hekimi olarak geçirmiş uzman kadrosuyla hizmet vererek, işyerlerindeki sağlık gözetimi çıtasını daha da yukarıya çekmiş olmanın haklı gururunu sizlerle paylaşıyoruz. “Önce İnsan” politikamız gereği, her bireyin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için işyerlerinde sağlık gözetimimizi nasıl takip ettiğimizi aşağıda yer alan listede bulabilirsiniz. 

 • Çalışanların sağlık  gözetiminin yapılması.

 • İşe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması.

 • Çalışanların,çalıştıkları işlere uygunluklarının belirlenmesi.

 • Laboratuvar tetkiklerinin yorumlanması.

 • İşletme sahası genele hijyen şartlarını sürekli izleyerek,raporlanması.

 • İçme suyu laboratuva analizlerinin yorumlanması.

 • Özel politika ile takip edilmesi gereken personelin , gözetimlerinin sağlanması.

 • İşletme için gerekli yıllık çalışma planının kurul üyeleri ile birlikte oluşturulması.

 • Yıllık Eğitim Planlarının İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde hazırlanması.

 • Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte verilmesi.

 • İşletme sahası için gerekli olan ortam ölçümlerinin belirlenmesi.

 • Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber değerlendirerek Kaynağında Yok Etme yöntemlerinin araştırılması.

 • Ortam ölçümlerinin sonuçlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber Kişisel Koruyucu Donanımların belirlenmesine rehberlik edilmesi.

 • İşletme sahasında kullanılan Kimyasal Maddelerin MSDS formlarının yorumlarını İş Güvenliği Uzmanı ile beraber yapmak sureti ile çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak.

 • İlkyardımcı sertifikası almış veya alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması.

 • Saha gözlemlerinin ve denetimlerinin periyotlar halinde yapılması ve raporlanması.

 • İş Güvenliği Uzmanı ile yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması.

 • Bir sonraki yılın çalışma programlarının İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte hazırlanması.