Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Danışmanlarımız Sizi Arasın

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

 

Bursa Gözetim OSGB 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun gerektirdiği tüm ortam ölçümlerini, doğru ve eksiksiz bir biçimde aşağıdaki tabloda yer alan standartlara uygun bir şekilde raporlamaktadır. İş güvenliğinin olmazsa olmazlarından olan ortam ölçümleri, raporlanarak Bursa Gözetim OSGB iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından değerlendirilmektedir. Bursa ve çevre illerde yapılan çalışmalarımız ile işletme içerisinde yapılması gereken iyileştirmeler ve kullanılması gereken kişisel koruyucular için bilgi verilmektedir.

 

Deney Alanı

Deney Yöntemi

Deney Parametreleri

Yasal Zorunluluk

Yenileme Periyodu

Gürültü Ölçümü

Gürültü Seviyesi Ölçüm Cihazı

TS ISO 1996-2

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

12 Ay

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçüm Cihazları

TS-2607 ISO 1999

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

12 Ay

Gürültü Haritası

Gürültü Haritası Programı ile Gürültünün Değerlendirmesi

-

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

İşletme yerleşimi (Yeni makine yerleştirilmesi, mevcut düzenin ve yerleşim değişir değişmez)

Termal Konfor

Termak Konfor Ölçümü - Nem, Sıcaklık ve Hız Sensörü Metodu

TS EN 27243

TS ISO EN 7730 2005

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

12 Ay

Toz Ölçümü

Gravimetrik Metod

Ortamda Bulunan Tozun Gravimetrik Ölçümü

Tozla Mücadele Yönetmeliği

12 Ay

Dozimetrik Toz Ölçümü

Gravimetrik Metod

Ortamda Bulunan Tozun Gravimetrik Ölçümü

Tozla Mücadele Yönetmeliği

12 Ay

Titreşim Ölçümü

Mekanik Titreşim

TS ISO 2631-1

TS ISO 2631-1/A

Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

12 Ay

Kişisel Titreşim Maruziyeti

Elden Vücuda İletilen Titreşim

TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

12 Ay

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Düzeyinin Tayini

COHSR-928

IPG-039

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

12 Ay

VOC             Uçucu Organik Bileşenler

İşyeri Havası

TS EN 689-2002

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

12 Ay

*İlgili Yönetmelikler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.