Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Danışmanlarımız Sizi Arasın

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

Bursa Gözetim OSGB olarak iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin "Kurum Kültürü Oluşturmak" olduğunun farkındayız. Bu farkındalığı işletmenizde de yaratmak için, eğitim öncesi işyerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek, çalışanlarınıza genel konular yanı sıra işletmeye özgü oluşabilecek tehlikelere karşı bilgilendirerek, eğitim öncesi ve sonrası farklı değerlendirme yöntemleri ile daha kalıcı bir kültür oluşturmaktayız.

Bursa iş güvenliği alanında edindiği tecrübeyle, çalışanlarınıza aktarılan bilgilerin hayatlarının her noktasında kullanabilecekleri bir kültür oluşturmak için çalışmaktayız.

Bursa iş güvenliği alanında en kapsamlı iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yelpazesine sahip kurumumuz. Bursa ve civar illerde siz değerli işverenlerimizin farklı sektörlerde yapmış olduğu bir çok yatırım mevcuttur. Yatırımlarınızın lokomotifleri olan çalışanlarınız; işletme içerisindeki tehlikeler ile ilgili sektörel bilgi birikimi önceden tecrübe etmiş olan İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimizin verecekleri eğitimler ile, her işbaşı yaptıklarında aldıkları eğitimin faydalarını mesai süreleri boyunca hissedeceklerdir.

 

Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • İşyeri temizliği ve düzeni

 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

İş Güvenliği Eğitimleri

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

 • Elle kaldırma ve taşıma

 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

 • Ekranlı araçlarla çalışma

 • Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

 • Güvenlik ve sağlık işaretleri

 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı, temizliği, bakımı

 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

 • Tahliye ve kurtarma

İş Sağlığı Eğitimleri​

 • Meslek hastalıklarının sebepleri

 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

 • İlkyardım

 • Madde bağımlılığının zararları