Bursa İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

Danışmanlarımız Sizi Arasın

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

Bursa iş güvenliği denildiğinde akla gelen ilk OSGB’ler arasında yer alan Gözetim OSGB, bünyesinde barındırdığı İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki ve sektörel tecrübesini Bursa ve komşu illerde hizmet verilen işletmelere kusursuz bir şekilde aktarma gayretinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. Bu prensip çerçevesinde, tecrübesine tecrübe katarak yoluna devam eden, Gözetim OSGB’nin hedeflerinden bir tanesi de görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanlarının mesleki eğitimleri ve tecrübelerinin o işletme standartlarını taşımasıdır. Bu şekilde işletmeler, geri bildirimler ve düzenleyici önleyici faaliyet örneklerinden en kısa sürede fayda sağlamaktadır. Bursa iş güvenliği uzmanı hizmetlerinin, Gözetim OSGB bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanları tarafından takip edilen maddeler aşağıda yer almaktadır.

 • Ön Değerlendirme (fizibilite) raporunun hazırlanması için veri toplanması.

 • İşveren vekili atanası için bilgilendirme ve evrakların hazırlanması

 • Çalışan temsilcisi seçim sürecini yönetmek ve başkanlık etmek.

 • Çalışan temsilcisi atamalarının yapılması. (Baş çalışan temsilcisi seçimi)

 • Destek eleman(lar)ı atamalarının yapılması

 • 50 kişi ve üzerinde personel mevcudu olan işletmelerde kurul oluşturulması. (Kurul üyelerine eğitim verdikten sonra, ilk toplantının yapılmasını sağlamak.)

 • İşletme için gerekli yıllık çalışma planının (Kurul mevcut ise kurul üyeleri ile birlikte) oluşturulması

 • Yıllık eğitim planlarının İşyeri Hekimi ile işbirliği içinde hazırlanması

 • Yıllık Eğitim planı çerçevesinde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin İşyeri Hekimi ile birlikte verilmesi

 • Mesleki eğitim alması gereken personele gerekli yönlendirmelerinin yapılması

 • Eğitim sertifikalarının hazırlanarak teslim edilmesi

 • Risk Analizi Ekibinin oluşturulması (Ekip üyelerinin eğitiminin sağlanması)

 • Risk Analizi formatının ekip üyelerine açıklanması ve çalışmalara başlanması

 • Risk Analizi formatının ekip üyelerine açıklanması ve çalışmalara başlanması

 • Risk Analizi sonucu Düzeltici Önleyici Faaliyetler'in (DÖF) oluşturulması ve sahada takibi.

 • İşletme sahası için gerekli olan ortam ölçümlerinin belirlenmesi

 • Ortam ölçümlerinin sonuçlarının İşyeri Hekimi ile beraber değerlendirerek Kaynağında Yok Etme yöntemlerinin araştırılması

 • Ortam ölçümleri sonuçlarını İşyeri Hekimi ile beraber değerlendirerek Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) belirlenmesine rehberlik edilmesi

 • İşletme sahasında kullanılan Kimyasal Maddelerin MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi) Formlarının yorumlarını İşyeri Hekimi ile beraber yapmak sureti ile çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak

 • Kişisel Koruyucu Donanımların çalışanlara verilerek kayıt altına (Zimmet Tutanakları) alınması

 • Makine envanter Listesinin çıkartılması, bakım periyotlarının  belirlenmesi ve takibi

 • Makine kullanma talimatlarının iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerinin ve eklerinin hazırlanması

 • Sağlık ve Güvenlik  işaretlemelerinin yapılmasına rehberlik edilmesi

 • Yangın Eğitimlerini almış veta alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması

 • Kurtarma, tahliye, koruma eğitimlerini almış veya alacak personelin belirlenmesi, kurs süreçleri hakkında danışmanlık yapılması

 • Acil Durum Planlarının oluşturularak personele eğitimlerin verilmesi. Tatbikatların yapılması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesinin, kullanılan ekipmanlara air talimatlar ışığında oluşturulması

 • Saha gözlemlerinin ve denetimlerinin periyotlar halinde yapılması ve raporlanması

 • İşyeri hekimi ile yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması

 • Bir sonraki yılın çalışma programlarının İşyeri Hekimi ile birlikte hazırlanması