Bursa Diğer Sağlık Personeli

Danışmanlarımız Sizi Arasın

Diğer Sağlık Personeli

 

Bursa iş güvenliği alanında hizmet veren firmamız, işletmelerde oluşabilecek küçük yaralanmalara hızlı müdahale için işyeri hemşirelerimizle hizmet vermekteyiz. İş sağlığı tarafında yer alan işyeri hekimlerimiz ile koordineli çalışan işyeri hemşireleri, rahatsızlıkların tanımlanmasında işletmelere artı değer katmaktadır. Bursa iş güvenliği alanında elde ettikleri tecrübeler ile çalışanlarınıza hijyen ve sağlık konularında destek vermekteyiz. 

 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışarak; veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş / periyodik muayene formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan muayeneler sırasında İşyeri Hekimine yardımcı olmak.

  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

  • Çalışanların İş Sağlığı eğitimlerinde görev almak.

  • İşletme sahası genel hijyen şartlarının sürekli izlenmesinde ve raporlanmasında İşyeri Hekimine yardımcı olmak.

  • İşyeri Hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.