İş Güvenliği ve İş Sağlığında Yeni Süreler Ne Olacak?

İş Güvenliği ve İş Sağlığında Yeni Süreler Ne Olacak?

2012 tarihinde yasalaşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli kavramları, bulunduğumuz bugünlerde adından sıkça konuşulur bir iş haline geldi. Kanun ve kanunu destekleyen yönetmeliklerde, işletmelerin tehlike sınıflarına göre kişi sayısıyla orantılı olarak İSG Profesyonellerinin çalışma sürelerini belirlenmektedir.

İlk yönetmeliklerde belirlenen sürelerin çıkmasından sonra ciddi anlamda geriye dönüş olan sürelerde, yaşanan maden, inşaat, sanayi vb. sektörlerde gerçekleşen ölümlü iş kazaları sonucu sırası ile ilk olarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli daha sonrasında ise iş güvenliği sürelerindeki artışlar tablo 1 de görüldüğü gibi yönetmeliklerle resmi gazete yayınlanmıştır. Yeni sürelerin uygulanma tarihleri (herhangi bir erteleme olmazsa) 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Tablo 1 - 2016 Yılında Uygulanacak Süreler

Bu süreçle birlikte OSGB ve işletmeler de ciddi anlamda bir hareketlilik söz konusudur. OSGB ler mevcut işlerini 1 iş güvenliği uzmanı ve 1 işyeri hekimi yaparken tehlike sınıflarıyla orantılı olarak tablo 2 de görüleceği gibi 3 hatta 4 katına çıkartacak ve istihdam yaratmak için personel alımlarını yaparken, işletmelerde süre artışlarından dolayı kendilerine yansıyan işçilik masraflarını minimuma indirmek için arayış içinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde OSGB ler hizmet kalitelerini arttırmaya çalışırken, firmalarda hangi hizmetleri almaları gerektiğini gerek gelen İSG Profesyonellerinden gereksede yapılan denetimlerden tecrübe etmiş bulunmaktadır. Beyaz ve Kırmızı OSGB lerin farkını daha çok hissettireceği yeni sürelerle birlikte işini doğru yapan firmalar piyasada tutunurken, sadece para kazanmak için bu işe giren kişiler elekten geçecektir.

Tablo 2 - 2015 – 2016 Yılı Çalışma Süreleri Karşılaştırması

Herkes tarafından beklenen erteleme Bakanlık tarafından gerçekleştirilmezse, yeni yılda bu süreçte OSGB lere, İSG Profesyonellerine ve işverenlere oldukça büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Şu anda tek yapılabilecek şey 2016 yılına hazırlıklı bir şekilde girmek, daha sonrasında zamana bırakarak neler yapılabileceğini göreceğiz.