10 Dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekilinin İsg Sertifikası Alarak İsg Gereksinimlerini Kendileri Karşılayabilecek!

10 Dan Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekilinin İsg Sertifikası Alarak İsg Gereksinimlerini Kendileri Karşılayabilecek!

Son zamanlarda duyduyduğumuz ama içeriğinide çok bilmediğimiz bir konuya deyinmek istedik.

         Çalışma Sosyal  Güvenlik Bakanlığının  Anadolu üniversitesi ile arasında 9 Ekim 2015 tarihinde imzalanan protokol hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

          İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

İş Güvenliğinin öneminin ve etkinliğinin anlaşılması için faydalı bir çalışma olması dilekleriyle, kazasız  iyi çalışmalar dileriz.